แจ้งการชำระเงิน สำหรับผู้วิ่งซ่อม Series 2 , 3 และผู้สมัครวิ่ง Series 4 Mini Healthy (5 กม.)

แจ้งการชำระเงิน สำหรับผู้วิ่งซ่อม Series 2 , 3 และผู้สมัครวิ่ง Series 4 Mini Healthy (5 กม.)

หมายเหตุ :: สำหรับผู้วิ่งซ่อมจะสามารถส่งผลการวิ่งซ่อมได้ ก็ต่อเมื่อแจ้งการโอนเงินและสถานะการชำระเงินเป็น ชำระเงินแล้ว เท่านั้น จึงจะสามารถค้นรายชื่อ เพื่อส่งผลวิ่งได้

โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้โดยคลิกปุ่มนี้